Lưu lượng tham gia giao thông ở nhiều tuyến phố của Hà Nội đã giảm

Ngày 22/7 - ngày thứ tư thực hiện Công điện số 15 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai cấp bách phòng, chống dịch, trên nhiều tuyến phố Thủ đô, lưu lượng tham gia giao thông đã giảm.
(TTXVN/Vietnam+)