Mat tran To quoc va cac co quan bao chi tich cuc hop tac hinh anh 1Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Sáng 1/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan TTXVN, Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị.

Buổi làm việc nhằm sơ kết công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan làm công tác tư tưởng, tuyên truyền đồng thời định hướng phối hợp trong thời gian tiếp theo, đặc biệt là phục vụ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8, sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 tới.

Thời gian qua, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, TTXVN, Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ngày càng có kết quả. Điển hình như tuyên truyền việc thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,” “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;” tuyên truyền về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị phối hợp tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhân dân tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tàng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước và các ngành liên quan.

Công tác tuyên truyền đã định hướng tốt về nhận thức, tư tưởng và hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam hiện nay.

Theo Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi, thời gian qua, với đặc thù đơn vị thông tin nguồn, TTXVN đã chủ động xây dựng các chuyên mục về công tác mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để cung cấp cho các cơ quan báo chí và bạn đọc trong và ngoài nước. Đặc biệt TTXVN chú trọng loại hình báo cáo tham khảo nội bộ phục vụ công tác quản lý dành cho các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xung quanh những thông tin liên quan đến lĩnh vực này.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi cũng đề xuất Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần kiến nghị các cơ quan, tổ chức, tổ chức chính trị xã hội chủ động, sớm cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và TTXVN, đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm, được dư luận quan tâm, góp phần định hướng dư luận. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng cần phát huy cơ chế Người phát ngôn để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí phục vụ tuyên truyền.

Tổng Giám đốc TTXVN cho biết với tiềm năng 63 cơ quan thường trú trong nước và 30 cơ quan thường trú nước ngoài trên khắp các châu lục, TTXVN có kinh nghiệm và thế mạnh về thông tin đối ngoại, có nguồn tin rộng rãi, có khả năng đáp ứng tốt việc đưa thông tin đến các đối tượng bạn đọc là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông, TTXVN, Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam trong hoạt động tuyên truyền các mặt hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các cơ quan trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẩn trương biên soạn tài liệu tuyên truyền làm rõ kết quả nổi bật, nhất là thành tựu đổi mới trong công tác nhiệm kỳ vừa qua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để cung cấp cho các cơ quan báo chí.

Nhấn mạnh đến Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8 sắp tới, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cơ quan báo chí gia tăng thời lượng, chuyên mục tuyên truyền về chính sách đại đoàn kết toàn dân; tôn vinh những gương điển hình cán bộ mặt trận khu dân cư; các phong trào, cuộc vận động của mặt trận với các tổ chức thành viên; Mặt trận Tổ quốc và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc với biển đảo quê hương...

Trân trọng cảm ơn đóng góp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, TTXVN, Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đối với công tác mặt trận, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các cơ quan làm công tác tư tưởng, cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp tích cực hơn nữa với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng, duy trì khối đại đoàn kết toàn dân./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)