Ngày 10/9, tại huyện Tuy Phong (Bình Thuận), Bộ Giao thông-Vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn Km1580+300 đến Km1642 và Km1692 đến Km1720+800 với tổng mức đầu tư hơn 5.370 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu của Chính phủ.

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Km1589+300 đến Km1642 sẽ bắt đầu từ xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong đến xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình và đoạn Km1692 đến Km1720+800 bắt đầu từ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc qua thành phố Phan Thiết đến xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, với tổng chiều dài khoảng 81km.

Dự án có quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đoạn đường ngoài đô thị theo tiêu chuẩn đường cấp III, bề rộng nền đường ngoài đô thị là 20,5m cho bốn làn xe cơ giới và hai làn xe hỗn hợp lưu thông.

Đoạn đường qua đô thị, xây dựng phù hợp quy hoạch; trước mắt nâng cấp mặt đường rộng 25,5m, phục vụ bốn làn xe cơ giới, hai làn xe môtô, xây dựng hệ thống thoát nước dọc hai bên đường.

Tốc độ tối đa cho xe cơ giới chạy trong đô thị là 60 km/giờ; ngoài đô thị là 80 km/giờ. Dự án do Ban Quản lý dự án 1 thuộc Bộ Giao thông-Vận tải đảm nhận thực hiện, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2015.

Việc đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn đoạn Km1580+300 đến Km1642 và Km1692 đến Km1720+800 tỉnh Bình Thuận sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế Bình Thuận phát triển, đảm bảo phục vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trong khu vực; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải. đồng thời, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn./.