Moi can bo Mat tran phai la tam guong de moi nguoi noi theo hinh anh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), sáng 1/6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương 70 điển hình tiên tiến là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

70 điển hình tiên tiến trên đại diện cho 436.607 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp dự Lễ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, thấm nhuần lời dạy của Người: "Thi đua ái quốc phải có phương hướng đúng và vững… Phải có kế hoạch tỉ mỉ. Kế hoạch ấy phải do từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, từng cá nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm… nội dung của kế hoạch phải thiết thực, rõ ràng, đúng mực…."

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì, phát động tiếp tục được đẩy mạnh, khắc phục chồng chéo, hình thức; đề cao tính chủ động, sáng tạo của địa phương, xác định nội dung trọng tâm, những vấn đề nhân dân đang quan tâm.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi đồng bào cả nước, đồng bào Việt Nam sinh sống ở nước ngoài tiếp tục đoàn kết một lòng, đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh," quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu Đại hội XII của Đảng; lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."

Nhận thức được vai trò quan trọng của cán bộ Mặt trận, thời gian qua, các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp luôn xác định rõ trách nhiệm đối với công việc, chủ động tham gia các hoạt động và đã giúp sức cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; luôn gương mẫu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều sáng tạo, sáng kiến trong hoạt động.

Các vị đã tích cực tham gia góp ý, thảo luận, chất vấn, đánh giá, kiến nghị, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và trong lĩnh vực hoạt động, công tác của mình góp phần vào thực hiện chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận.

Điển hình trong phong trào là ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa-Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã qua tuổi 80 nhưng ông vẫn tràn đầy tâm huyết, trách nhiệm, say mê nghiên cứu, cống hiến và có nhiều đóng góp, tư vấn sâu sắc đối với các hoạt động của Mặt trận; ông Thào A Bua dân tộc H’Mông, Trưởng ban công tác Mặt trận bản Dân Quân, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã tích cực tuyên truyền, vận động xóa bỏ tập tục lạc hậu, phòng, chống tội phạm, ma túy, góp phần mang lại sự bình yên cho dân bản.

Luật sư Trương Thị Hòa, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tích cực tham gia các công tác giám sát, phản biện ở nhiều lĩnh vực như góp ý đối với những công trình, dự án lớn của thành phố, đặc biệt là đề án xây dựng “chính quyền đô thị.”

Thượng tọa Thích Từ Nghiêm, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức tuyên truyền vận động, nhất là thanh thiếu niên tích cực thực hiện nếp sống văn minh đô thị và phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là văn minh trong việc cưới, việc tang.

Ông Nguyễn Đăng Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thực hiện tốt phong trào "Động viên giúp đỡ đồng bào Công giáo và các chức sắc tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo," "bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu..."

Moi can bo Mat tran phai la tam guong de moi nguoi noi theo hinh anh 2Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chúc mừng các điển hình tiên tiến. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chào mừng 70 đại biểu về dự hội nghị, gửi tình cảm sâu sắc, lời chúc trân trọng nhất tới các cụ, các vị, cán bộ làm công tác Mặt trận trong cả nước-những người đã, đang cống hiến trực tiếp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; mong muốn mỗi cán bộ Mặt trận tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa và là tấm gương để mọi người noi theo.

Vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được nâng tầm, thể hiện trong các văn kiện của Đảng và thể chế hóa trong Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Để phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian tới, Phó Thủ tướng cho rằng: Mặt trận là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và cũng là mục tiêu chung của toàn dân tộc.

Mặt trận phải thực sự là trung tâm đại đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi để mọi người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Mặt trận cần tiếp tục tăng cường vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước; triển khai tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh," Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam," Phong trào thi đua "Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế," cùng Chính phủ thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau."

Với chức năng giám sát, phản biện xã hội đã được pháp luật quy định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ trì phối hợp với các lực lượng xã hội tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ Mặt trận cần tiên phong, tích cực vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Từ các phong trào thi đua yêu nước, cần kịp thời phát hiện nêu gương điển hình, nhân điển hình rộng khắp để tạo sự lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng; tuyên truyền rộng rãi những tấm gương tốt để mọi người dân noi theo.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chú trọng động viên, chăm lo, phát huy vai trò người uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, trong các tầng lớp nhân dân.

Công tác Mặt trận phải không ngừng đổi mới; cán bộ Mặt trận, đoàn thể các cấp phải gắn bó sâu sát với đời sống của nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận phải được tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, luôn bổ sung lực lượng mới để tạo ra cách nghĩ mới, cách làm mới sáng tạo không ngừng...

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, nhất là ở cơ sở cần tăng cường vai trò lãnh đạo; chú trọng vai trò là thành viên quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đi sâu, đi sát, gần gũi nhân dân, thực hiện tốt chính sách Mặt trận.

Các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận để lắng nghe, học hỏi, tiếp thu, giải quyết thấu đáo những khó khăn, vướng mắc trong đời sống nhân dân.

Moi can bo Mat tran phai la tam guong de moi nguoi noi theo hinh anh 3Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao biểu trưng và hoa biểu dương các điển hình tiên tiến. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Thời gian tới, cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo, chính quyền các cấp tích cực phối hợp để Mặt trận tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp; tiếp tục triển khai tốt các phong trào, các cuộc vận động; triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được nhân lên, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở thành động lực quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao quà tặng các đại biểu là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp./.

Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)