Một số điểm mới của Luật Căn cước mà Quốc hội mới thông qua

Song song với việc sửa tên dự án Luật từ Luật Căn cước Công dân thành Luật Căn cước thì Quốc hội cũng thống nhất đổi thẻ Căn cước Công dân thành thẻ Căn cước.

info_the can cuoc 1.jpg
info_the can cuoc 2.jpg
info_the can cuoc 3.jpg
info_the can cuoc 4.jpg

Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Căn cước. Luật gồm 7 chương, 46 điều, có hiệu lực từ 1/7/2024.

Song song với việc sửa tên dự án Luật từ Luật Căn cước Công dân thành Luật Căn cước thì Quốc hội cũng thống nhất đổi thẻ Căn cước Công dân thành thẻ Căn cước.

Theo đó, Giấy chứng nhận căn cước được cấp cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch mà đang sinh sống liên tục từ 6 tháng trở lên tại đơn vị hành chính cấp xã hoặc đơn vị hành chính cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục