Hãng Tân hoa xã dẫn nguồn tin Quốc hội Myanmar cho hay Hạ viện nước này ngày 7/8 đã thành lập một Ủy ban luật pháp, hòa bình và ổn định trung ương gồm 15 thành viên do nghị sỹ Aung San Suu Kyi làm chủ tịch.

Tại phiên họp thứ tư của Hạ viện ở Naypyidaw, Chủ tịch Hạ viện U Shwe Mann cho hay nghị sỹ  U Win Myint thuộc đơn vị bầu cử Pathein đã trở thành thư ký ủy ban.

Ủy ban trên hoạt động trong một năm, sẽ giúp đỡ và hợp tác với các nghị sỹ, các cơ quan pháp luật của chính phủ, nhân viên chính phủ và truyền thông hoạt động trong khuôn khổ luật pháp và đề ra hành động nếu cần thiết thông qua việc đệ trình lên chủ tịch Hạ viện.

Ủy ban cũng sẽ giám sát việc thực thi luật pháp đồng thời phối hợp trong việc xóa bỏ, sửa đổi và ban hành các bộ luật và điều lệ cho các tổ chức cấp trung ương thực hiện./.

(Vietnam+)