Nam 2019: Tinh hinh lao dong, viec lam chuyen bien tich cuc hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong năm 2019, trên 1,655 triệu người lao động đã được giải quyết việc làm, đạt 103,5% kế hoạch năm 2019 và bằng tăng 0,4% so với năm 2018.

Trong số giải quyết việc làm trên, việc làm trong nước khoảng 1,508 triệu người; lao động đi làm việc ở nước ngoài là trên 147.000 người.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị giảm còn khoảng 3,12%./.

(TTXVN/Vietnam+)