Nam 2019 tong du no tin dung chinh sach dat 206.805 ty dong hinh anh 1Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020, ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, tính đến 31/12/2019 tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 216.361 tỷ đồng, tăng 17.585 tỷ đồng so với năm 2018.

Đặc biệt, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 15.443 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,1% tổng nguồn vốn, tăng 3.634 tỷ đồng so với năm 2018, hoàn thành 162% kế hoạch giao tăng  năm 2019.

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 206.805 tỷ đồng, tăng 19.012 tỷ đồng (+10,1%) so với cuối năm 2018, trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 179.926 tỷ đồng, tăng 14.784 tỷ đồng (+9%) so với cuối năm 2018, với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

[Ngân hàng Chính sách xã hội: Hành trình kiến tạo giá trị mới]

Trong tổng dư nợ, dư nợ các chương trình tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh tạo sinh kế và việc làm chiếm 73,8%; nợ quá hạn và nợ khoanh của toàn quốc chiếm tỷ lệ 0,7%.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong năm 2019 đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 266.000 lao động, trong đó giúp gần 7.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 36.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,2 triệu công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 156.000 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; hơn 4.000 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị chủ động khai thác, huy động các nguồn lực và tổ chức giải ngân vốn để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của các đối tượng thụ hưởng, qua đây cũng góp phần hạn chế tín dụng đen; đảm bảo khả năng thanh toán, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngoài ra, các đơn vị trong toàn hệ thống tiếp tục tập trung tham mưu thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

“Đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt để Ngân hàng Chính sách xã hội ngày càng chủ động về nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội,” Tổng Giám đốc nhấn mạnh./.

Thúy Hà (Vietnam+)