Năm 2021: Văn phòng Quốc hội tập trung làm tốt công tác bầu cử

Bà Tòng Thị Phóng lưu ý Đảng bộ cơ quan Văn phòng QH cần tập trung làm tốt công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm phục vụ hoạt động của Ủy ban Thường vụ QH, Hội đồng bầu quốc gia...
Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 5/1, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, đại diện ban, ngành Trung ương cùng toàn thể các đảng viên cơ quan Văn phòng Quốc hội tham dự Hội nghị.

Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên đổi mới mạnh mẽ trong việc tham gia, tham mưu, nghiên cứu, tổng hợp, phục vụ thành công khối lượng lớn công việc của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

Đặc biệt, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tham mưu, phục vụ thành công Kỳ họp thứ 9, thứ 10 của Quốc hội (theo hình thức trực tuyến, hội nghị trực tiếp tại hội trường) và 11 phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nhiều đổi mới, năng động, phù hợp, hiệu quả, được cử tri đánh giá cao. Toàn thể cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

[Văn phòng Quốc hội có năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin]

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của 32/32 Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc; tổ chức thành công, đúng tiến độ Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối; tăng cường đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chi bộ định kỳ...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chỉ rõ: Những thành tích trên là rất đáng ghi nhận, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của các cấp ủy đảng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của từng đảng viên với bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị giao.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cũng là năm chuyển giao nhiệm kỳ Quốc hội. Trong khi đó, tình hình thế giới, khu vực đang tiếp tục biến động rất nhanh, tình hình dịch bệnh chưa thể kiểm soát ở nhiều nơi trên thế giới ảnh hưởng lớn đến các hoạt động chính trị, kinh tế, ngoại giao, hoạt động của Quốc hội và công tác xây dựng Đảng. Do đó, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội phải phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phối hợp tham mưu phục vụ thể chế hóa các nội dung của nghị quyết trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lãnh đạo các cơ quan và các đảng viên được phân công phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời tiến hành tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, chất lượng hoạt động các đại biểu Quốc hội.

Năm 2021: Văn phòng Quốc hội tập trung làm tốt công tác bầu cử ảnh 1Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần tập trung lãnh đạo làm tốt công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bao gồm phục vụ hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia và các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia, trong đó có công tác triển khai thực hiện quy hoạch, chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách thuộc trách nhiệm của Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, công tác phục vụ các đoàn kiểm tra, giám sát về bầu cử, công tác phục vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tuyên truyền…

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội chuẩn bị tốt công tác phục vụ hoạt động của Quốc hội khóa mới. “Đặc biệt, trong điều kiện chuyển giao các thế hệ lãnh đạo Quốc hội, tuyệt đối không để có khoảng trống, sơ hở, kể cả báo cáo kết quả bầu cử, điều kiện làm việc, tâm thế, chất lượng Quốc hội khóa mới ngay từ kỳ họp thứ nhất để có Quốc hội mạnh, Chính phủ mạnh, tiếp tục thực hiện suôn sẻ mọi nhiệm vụ từ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV,” Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Ngoài ra, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác chuyển giao biên chế cán bộ, công chức và người lao động, đặc biệt quan tâm công tác tư tưởng, công tác cán bộ, chăm lo tổ chức công đoàn và cơ sở vật chất, tài chính, tài sản công của Văn phòng các Đoàn đại biểu Quốc hội giao về Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý theo quy định.

Việc chuyển giao cần được tiến hành kịp thời, đồng bộ, đúng quy định; không làm ảnh hưởng, gián đoạn đến công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Quốc hội khóa mới, chú trọng đào tạo cán bộ, bảo đảm các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan Văn phòng Quốc hội...

Tại Hội nghị, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã trao các danh hiệu thi đua tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục