Nang cao chat luong boi duong kien thuc quoc phong va an ninh hinh anh 1Lãnh đạo Học viện với các học viên trong ngày trao bằng tốt nghiệp. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 27/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa 100 và tổng kết 100 khóa Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 - cán bộ thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương.

Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 100 do Học viện Chính trị tổ chức trong 21 ngày cho đối tượng 2 - cán bộ cấp cục, vụ, viện và tương đương ở Trung ương.

Khóa học thành công tốt đẹp, toàn bộ các học viên đạt kết quả học tập loại khá trở lên, trong đó có 2 học viên đạt loại xuất sắc.

Thông qua học tập, các học viên đã nâng cao trình độ kiến thức về công tác quốc phòng, an ninh. Những kiến thức, kinh nghiệm mà các học viên tiếp thu được trong quá trình học tập tại Học viện Chính trị thời gian qua là những kiến thức cơ bản, thiết thực; là cơ sở để các học viên nghiên cứu, vận dụng, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ huy Quân sự của các ban, bộ, ngành Trung ương.

[Chú trọng nguồn nhân lực cho chuyên ngành khoa học lý luận chính trị]

Đồng thời, đây cũng là những cơ sở khoa học vững chắc, khẳng định đường lối quân sự, quốc phòng, an ninh đúng đắn, sáng tạo của Đảng, góp phần củng cố niềm tin, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và ý thức trách nhiệm, trình độ, khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ gắn với công tác quốc phòng, an ninh, góp phần quan trọng vào xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị cho biết từ năm 2008, Học viện Chính trị đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 100 khóa với 7.192 học viên; phối hợp với Bộ Công an tổ chức bồi dưỡng kiến thức 10 khóa cho 536 học viên; phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức 1 khóa với 50 học viên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 1 khóa với 70 học viên.

Toàn bộ các học viên có kết quả học tập đạt loại khá, giỏi và xuất sắc. Nhiều học viên đã có những đóng góp quan trọng vào tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ quan, đơn vị mình.

Để không ngừng nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2, Trung tướng Nguyễn Văn Bạo yêu cầu các cơ quan phối hợp, các khoa, giáo viên và đơn vị của Học viện thời gian tới cần phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; nghiên cứu, quán triệt quan điểm, tư tưởng, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng.

Các giáo viên cần cập nhật thường xuyên những diễn biến mới của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, nhất là những yếu tố tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước vào nội dung giảng dạy, giúp học viên tiếp thu được các kiến thức mới, hiện đại./.

Hạnh Quỳnh (TTXVN/Vietnam+)