Hộ dân ở huyện Mường Tè, Lai Châu được dùng nước sạch nhờ vốn vay ưu đãi. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức cuộc họp lần 2 nhóm quan hệ đối tác về an sinh xã hội và giảm nghèo với chủ đề "Tăng cường an sinh xã hội trong ASEAN và sự tham gia của Việt Nam."

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh hiện các nước ASEAN đang tiến hành hoàn thiện khung chương trình hành động ASEAN nhằm thực hiện Tuyên bố ASEAN về tăng cường an sinh xã hội được thông qua năm 2013.

Nhận thức được tầm quan trọng của quan hệ đối tác trong vấn đề an sinh xã hội và giảm nghèo, dự án hỗ trợ an sinh xã hội GIZ đã hỗ trợ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thành lập nhóm quan hệ đối tác vào năm 2014. Cuộc họp triển khai nhóm lần thứ nhất đã được tổ chức ngày 26/11/2014.

Các đại biểu dự họp đã chia sẻ thông tin về các nội dung chính trong khuôn khổ, kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố ASEAN về an sinh xã hội, so sánh với khuôn khổ chính sách của Việt Nam; đóng góp ý kiến về dự thảo khuôn khổ, kế hoạch hành động khu vực, đồng thời xác định rõ vai trò của các cơ quan liên quan trong vấn đề an sinh xã hội; cập nhật các thông tin về các hoạt động, chính sách liên quan đến an sinh xã hội trong thời gian qua.

Các đại biểu cho rằng an sinh xã hội là nội dung rộng, ngày càng hoàn thiện về nhận thức và thực tiễn trên toàn thế giới. An sinh xã hội theo quan điểm của một số tổ chức quốc tế cũng có mức độ rộng, hẹp và đối tượng hướng tới khác nhau. Đây cũng là vấn đề có tính chất tổng hợp, mang tính liên ngành và trên nhiều cấp độ.

Mục tiêu của an sinh xã hội là bảo đảm thu nhập đủ để duy trì chất lượng tối thiểu cuộc sống của người dân, tạo điều kiện tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản và bảo đảm việc làm bền vững.

Một xu thế mới về an sinh xã hội đang xuất hiện và phát triển trên thế giới mà Việt Nam không thể bỏ qua, đòi hỏi sự tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các đối tác quốc tế.

Sự vận hành hiệu quả của nhóm quan hệ đối tác về an sinh xã hội và giảm nghèo sẽ góp phần tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các đối tác; nâng cao hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội của Việt Nam./.