Neu cao trach nhiem nguoi dung dau trong giai ngan von dau tu cong hinh anh 1Cao tốc Vân Đồn-Móng Cái chạy qua những cánh đồng xanh mát mắt của huyện Hải Hà. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Đến ngày 30/9, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư công được 8.063 tỷ đồng trong tổng số vốn 11.222,5 tỷ đồng vốn kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 72% kế hoạch được giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước ước đạt 47%.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy nhấn mạnh, kết quả trên cho thấy sự quyết tâm, cố gắng nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với những dự án động lực, trọng điểm, có số vốn đầu tư lớn; sự tích cực, trách nhiệm của các chủ đầu tư, đơn vị nhà thầu huy động trang thiết bị máy móc kỹ thuật, nhân lực; đặc biệt là không chịu chùn bước trước sức ép tăng giá của nguyên, nhiên vật liệu xây dựng.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2022 theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, cũng như kế hoạch riêng của tỉnh, Phó Chủ tịch Cao Tường Huy cho biết, những tháng cuối năm 2022, Quảng Ninh sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, tập trung nhóm giải pháp tăng cường kiểm tra, xử lý, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu kết hợp với công tác tổ chức cán bộ. Có nghĩa là người đứng đầu của đơn vị không thực hiện tốt việc giải ngân vốn đầu tư công sẽ bị điều chuyển công tác khác.

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; rà soát điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt; chịu trách nhiệm giải trình và kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư; tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm.

Phấn đấu đến 31/12/2022, giải ngân 100% kế hoạch vốn bố trí dự toán đầu năm. Quảng Ninh sẽ không điều chỉnh giảm kế hoạch vốn cho các đơn vị được giao làm chủ đầu tư và các dự án.

[Tiền Giang đạt hơn 75% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công]

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt về giải ngân. Tổ công tác này có trách nhiệm thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; đề xuất các giải pháp tháo gỡ để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư có chất lượng, ứng với khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành được nghiệm thu.

Quảng Ninh cũng thực hiện việc công khai trên phương tiện truyền thông địa phương về tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị, địa phương để nhân dân thực hiện quyền giám sát của mình.

Ngoài vốn kế hoạch đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao, năm 2022, Quảng Ninh tiết kiệm chi thường xuyên và huy động các nguồn khác để bổ sung vốn đầu tư công khoảng 5.500 tỷ đồng.

Nhiều địa phương đã thực hiện được giải ngân vốn đầu tư đạt tỷ lệ cao như huyện Vân Đồn đạt 83,2%, Ba Chẽ đạt 81,6%, Đầm Hà 80,8%, các huyện Cô Tô, Quảng Yên đều đạt trên 70% kế hoạch được giao.

Riêng thành phố Hạ Long đạt tỷ lệ thấp nhất 28,8% là do hiện chưa có nguồn tiền để thanh toán cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành. Do vậy, từ nay đến cuối năm, thành phố Hạ Long sẽ phải tập trung thực hiện thu thuế để tạo nguồn vốn giải ngân cho các dự án.

Hiện nay, Quảng Ninh còn 6 dự án mới năm 2022 nhưng chưa được khởi công, như dự án đường ven sông kết nối với cao tốc Hạ Long-Hải Phòng; dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an xã thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh; dự án cải tạo, nâng cấp bệnh viện Phổi; xây dựng cải tạo, mở rộng Trường cao đẳng Việt Hàn; xây dựng Sở chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an tỉnh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, đảm bảo khởi công dự án và giải ngân nguồn trong tháng 10-11/2022 theo đúng cam kết./.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)