Ngân hàng HDBank muốn nhận chuyển giao một ngân hàng yếu kém

Sau Vietcombank và MB, HDBank là ngân hàng tiếp theo công bố kế hoạch tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng thông qua việc nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng.
Ngân hàng HDBank muốn nhận chuyển giao một ngân hàng yếu kém ảnh 1Giao dịch tại HDBank. (Ảnh: Vietnam+)

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung tham gia chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng. Việc tái cơ cấu này sẽ giúp ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc dần khôi phục hoạt động bình thường, không còn trong diện được kiểm soát đặc biệt, trở thành ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục, an toàn và phát triển.

Đối với HDBank, Hội đồng quản trị ngân hàng khẳng định việc tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng khác sẽ giúp HDBank có cơ hội bứt phá để tăng trưởng quy mô cao hơn. Đặc biệt, việc hỗ trợ cơ chế ưu đãi bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng hàng năm giúp HDBank có thể tăng trưởng đột phá, chiếm lĩnh thị trường và trở thành một trong các ngân hàng top đầu trong 5 năm tới.

[Tỷ lệ nợ xấu của HDBank chỉ 0,93%, hệ số an toàn vốn đạt cao]

Các cơ chế, chính sách hỗ trợ của các cấp có thẩm quyền sẽ giúp HDBank nâng cao năng lực tài chính, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn vốn trong hoạt động. hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng, tác động có thể xảy ra trong quá trình nhận chuyển giao bắt buộc.

Chính sách cổ tức, phân phối lợi nhuận và các quỹ của HDBank không phụ thuộc hoặc ảnh hưởng bởi việc nhận chuyển giao bắt buộc này và độc lập với kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc trong thời gian thực hiện phương án nhận chuyển giao bắt buộc.

Theo kế hoạch, sau khi HDBank nhận chuyển giao bắt buộc, ngân hàng được nhận chuyển giao sẽ hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do HDBank sở hữu 100% vốn. Trong đó, mức vốn góp ban đầu sẽ không quá 9.000 tỷ đồng. Tuy vậy, mức vốn này có thể được góp thêm phù hợp với lộ trình của phương án nhận chuyển giao bắt buộc được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc là pháp nhân độc lập với HDBank, không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính. HDBank được loại trừ ngân hàng được chuyển giao bắt buộc khi tính tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất. Khoản góp vốn vào ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc không phải thực hiện trích lập dự phòng giám giá các khoản đầu tư và được loại trừ khi tính giới hạn góp vốn, mua cổ phần của HDBank.

HDBank tham gia hỗ trợ ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc về quản trị, điều hành, hỗ trợ hạ tầng công nghệ, quản trị rủi ro và các biện pháp hỗ trợ khác phù hợp với Phương án nhận chuyển giao bắt buộc được phê duyệt.

Trong thời gian thực hiện phương án, HDBank được xử lý phần vốn góp, xử lý cổ phần dưới các hình thức phù hợp hoặc sáp nhập theo phương án nhận chuyển giao bắt buộc được phê duyệt.

Với kế hoạch kể trên, Hội đồng quản trị HDBank đề xuất các cổ đông ủy quyền và giao Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ công việc cần thiết để nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng. Trong đó bao gồm quyết định lựa chọn ngân hàng nhận chuyển giao, mức vốn góp, nội dung phương án nhận chuyển giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục