Dù đồng lương ít ỏi và nợ lương nhưng hơn 11.300 lao động ngành đường sắt vẫn đang phải cố gắng cầm cự để duy trì hoạt động của hệ thống đường sắt./.

(Vnews/Vietnam+)