(Nguồn: Vnews)

Thành phố Hồ Chí Minh đang muốn giảm việc mua bán, giết mổ chó, mèo... thông qua các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra và vận động người dân chuyển đổi ngành nghề nhưng công tác này vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Theo cơ quan chức năng, chợ thịt chó tự phát vẫn mua bán công khai do chưa có hành lang pháp lý để xử lý nghề kinh doanh, giết mổ thịt chó, mèo.

Do vậy, biện pháp mà chính quyền địa phương đang thực hiện chỉ là thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi mô hình kinh doanh, đồng thời kiểm tra hoạt động giết mổ không an toàn vệ sinh./.