(Nguồn: Wochit/VietnamPlus)

Nếu lãnh đạo của bạn làm việc chăm chỉ hơn bạn, biết truyền cảm ứng cho bạn thành công, thường xuyên nói "chúng ta" thay vì "tôi" và luôn làm cho cả công ty vui cười... có nghĩa là bạn đang có một lãnh đạo tuyệt vời./.