Những món đồ chơi cũ vứt đi đột nhiên trở nên có giá trị trên eBay

Những món đồ chơi cũ kỹ nhàm chán hàng chục năm đột nhiên trở thành những mặt hàng rất có giá trị bởi nhu cầu của những người chuyên sưu tầm đồ vật.
(Vietnam+)