Nhung noi dung cot loi trong Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh hinh anh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Ngày 2/9/1969, từ biệt thế giới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một bản Di chúc kết tinh những giá trị vô giá./.

(TTXVN/Vietnam+)