Nỗ lực đưa hàng hóa, lương thực đến với người dân vùng lũ Quảng Bình

Ngay sau khi trải qua đợt lũ kỷ lục nhất trong lịch sử, nhiều tổ chức, cá nhân đang nỗ lực đưa những gói hàng cứu trợ đến với người dân vùng lũ Quảng Bình.