Phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 4

Để xây dựng Dự thảo Báo cáo, Ban Tổ chức Trung ương đã chuẩn bị, chắt lọc thông tin từ báo cáo của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đồng thời lấy thêm ý kiến các chuyên gia.
Phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 4 ảnh 1Toàn cảnh phiên họp. (Nguồn: Xaydungdang.org.vn)

Ngày 13/8, tại Trụ sở Ban Tổ chức Trung ương đã diễn ra Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến," “tự chuyển hoá” trong nội bộ."

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, ông Hoàng Đăng Quang đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án gồm 17 người.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Ban Chỉ đạo; ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

[Ý kiến về Hội nghị TW3: Hoàn thiện pháp luật, xóa bỏ 'cơ chế xin-cho']

Phiên họp tiến hành thông qua Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Bà cho biết tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương thông qua Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến," “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII).

Để xây dựng Dự thảo Báo cáo, Ban Tổ chức Trung ương đã chuẩn bị, chắt lọc thông tin từ báo cáo của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đồng thời lấy thêm ý kiến các chuyên gia và tới đây sẽ tiếp tục xin ý kiến góp ý qua nhiều khâu, nhiều vòng, nhiều nơi.

Tại phiên họp, bà Trương Thị Mai đã đưa ra phương hướng thảo luận để các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo.

Về cơ bản, các thành viên Ban Chỉ đạo đều thể hiện sự nhất trí với phương hướng xây dựng Dự thảo Báo cáo của Tổ biên tập và đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, phong phú trong việc xây dựng Dự thảo. Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đưa thêm các kiến nghị, đề xuất đối với Dự thảo để Tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện Báo cáo.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đánh giá rất cao các ý kiến đóng góp chất lượng, xác đáng của thành viên Ban Chỉ đạo, đồng thời đề nghị Tổ biên tập rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo, trong đó cần chú trọng đánh giá đúng mức độ chuyển biến khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Phương pháp đánh giá phải tăng định lượng, trích dẫn thêm các số liệu thực tiễn để dễ so sánh. Các nhận định, câu từ trong Dự thảo Báo cáo cần được chỉnh sửa chính xác.

Ông Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh báo cáo cần bổ sung thêm những bất cập trong cơ chế, chính sách, những vấn đề còn tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, phần đánh giá chung cần làm sâu sắc hơn, nhận định đúng tầm hơn, bám sát mục tiêu tổng quát Nghị quyết đã đề ra.

Trong phần nhiệm vụ, giải pháp, Tổ biên tập cần nêu dự báo tình hình sát với thực tiễn, cập nhật thêm bối cảnh, tình hình mới, sau đó làm rõ hơn phương hướng chung việc thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cần chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Nghị quyết để bám sát vào đó thiết kế các nhóm nhiệm vụ, giải pháp ở cấp độ cao hơn, kiên quyết hơn nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục