Lao động nộp giấy chứng nhận đã đóng tiền ký quỹ trước khi sang Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Hồng Kiều/Vietnam+)

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số 69/QĐ-XPHC đối với Công ty cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại Vietcom. Công ty này bị xử phạt 212,5 triệu đồng và đình chỉ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong vòng 3 tháng.

Công ty ​này bị phạt là do đã lợi dụng hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để tuyển chọn, đào tạo, thu tiền của 150 lao động đi làm việc tại Nhật Bản.

Công ty cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại Vietcom còn vi phạm quy định đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi không trực tiếp tuyển chọn lao động đi làm việc tại Nhật Bản, không báo cáo việc thành lập Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản (cơ sở 2) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài xử phạt hành chính, Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu Công ty cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại Vietcom phải có trách nhiệm hoàn trả cho người lao động các khoản công ty đã thu trái quy định, có trách nhiệm thu hồi để hoàn trả cho người lao động toàn bộ số tiền do các tổ chức, cá nhân hợp tác với công ty đã thu không đúng quy định trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đã có công văn số 1995/QLLĐNN-TTr yêu cầu Công ty cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại Vietcom tạm dừng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian 3 tháng kể từ ngày 2/11.

Trong thời gian tạm dừng hoạt động, công ty không được ký kết, đăng ký hợp đồng cung ứng lao động, tuyển chọn, đào tạo, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đã yêu cầu công ty báo cáo danh sách người lao động đã được đối tác nước ngoài tuyển chọn theo hợp đồng cung ứng lao động đã đăng ký và được Cục chấp thuận để Cục kiểm tra, xem xét và cho phép đưa đi làm việc ở nước ngoài.

Trước đó, Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ dầu khí Hải Phòng do công ty này đã lợi dụng hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tư vấn, tuyển chọn, đào tạo, thu tiền của người lao động. Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ dầu khí Hải Phòng bị xử phạt 175 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian 9 tháng kể từ ngày 1/11./.