Phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ tại địa phương

Chính quyền luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hoạt động, đồng thời hỗ trợ để phụ nữ tham gia và hưởng lợi trong phát triển kinh tế-xã hội.
Phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ tại địa phương ảnh 1Phiên thảo luận tại tổ trong chương trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục Chương trình làm việc, chiều 10/3, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII thảo luận tại các Trung tâm thảo luận.

Các đại biểu đến từ các địa phương đã đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết nhằm phát huy vai trò, năng lực của hội viên phụ nữ ở cơ sở

Góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương

Đại biểu Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước luôn quan tâm, tạo điều kiện đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước theo đúng quy định; đảm bảo thực hiện bình đẳng giới, phát huy vị trí, vai trò của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương.

Đại biểu cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 15/53 cán bộ là nữ (chiếm tỷ lệ 28,3%, tăng 6,5% so với nhiệm kỳ trước).

Nhiệm kỳ qua đã hỗ trợ các cấp Hội đã tham gia giải quyết 68 vụ việc xâm hại trẻ em; tư vấn, hỗ trợ 239 trường hợp kết hôn với người nước ngoài và hòa giải thành công 1.328 vụ việc.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, luôn tạo điều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng cấp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt đối với những vấn đề có liên quan đến công tác quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị về phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.

Từ năm 2017 đến nay, Ủy ban nhân dân các cấp đã tạo điều kiện cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng cấp thực hiện giám sát 249 đợt đối với 65 chính sách.

Các kiến nghị, đề xuất của các cấp Hội Phụ nữ đều được các cơ quan, đơn vị ghi nhận, tiếp thu, giải trình và điều chỉnh phù hợp.

"Trong những năm qua, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hoạt động nghiêm túc, đầy đủ," đại biểu chia sẻ. 

Theo đại biểu, để phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo cho các cấp Hội Việt Nam tham gia quản lý nhà nước; bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới nhằm không ngừng khẳng định, nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Đại biểu Hà Thị Khánh Nguyệt - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai cho rằng để nâng cao vai trò của phụ nữ, cần chủ động, thường xuyên quan tâm rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ Hội các cấp gắn với việc triển khai thực hiện khâu đột phá của Trung ương Hội về "Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ."

Tạo điều kiện để phụ nữ tham gia phát triển kinh tế địa phương

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông (đại biểu khách mời) cho biết, những năm qua, công tác giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được chú trọng, an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Với những kết quả đó, phụ nữ luôn giữ vai trò quan trọng trên mọi lĩnh vực, trong học tập, lao động, sản xuất và công tác, tham gia tích cực vào quá trình hoạch định và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

[Đại hội đại biểu Phụ nữ 2022: Đổi mới sáng tạo giúp phụ nữ thành công]

Nhận thức sâu sắc về vai trò quan trọng của phụ nữ đối với sự phát triển chung của tỉnh, những năm qua tỉnh Sơn La luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào phụ nữ; hoàn thiện các chính sách có lồng ghép giới tính theo quy định của Luật Bình đẳng giới, quan tâm các chính sách hỗ trợ phụ nữ trong đào tạo, bồi dưỡng, tiếp cận thông tin, khuyến khích đào tạo nghề, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; quan tâm công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, chăm lo bà mẹ mang thai, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên.

Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La cũng tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội tham gia và hưởng lợi trong phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương trên mọi lĩnh vực.

Hằng năm căn cứ nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương, Tỉnh ủy có những nội dung, nhiệm vụ cụ thể và kinh phí (trên 2 tỷ/năm) giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện.

Trên cơ sở quy hoạch, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn tạo cơ chế, điều kiện, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ nữ, tạo điều kiện thuận lợi để chị em phát huy vai trò, năng lực của mình.

Phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ tại địa phương ảnh 2Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La phát biểu tham luận. (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Hữu Đông cho biết các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền để chị em thay đổi nhận thức, vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động hội viên phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế và duy trì các hình thức tiết kiệm; phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nữ; tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và thành lập các tổ hợp tác, tổ phụ nữ phát triển kinh tế tại các địa phương; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện giảm nghèo bền vững.

Qua đó, giúp chị em hội viên phụ nữ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh gắn với hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế, tăng thu nhập và từng bước nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội.

Trong 5 năm qua, đã có 3.028 điển hình tiên tiến tiêu biểu, thành lập hơn 90 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; xây dựng được 1.168 mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, 679 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo, cận nghèo tại xã biên giới, các xã đặc biệt khó khăn; vận động các nguồn lực hỗ trợ xây 124 "Mái ấm tình thương," giúp 2.553 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025."

Tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các nguồn quỹ tín dụng đạt 100%.

Những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia công tác Hội đều được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp kịp thời biểu dương, khen thưởng, tạo động lực để chị em ngày càng gắn bó với tổ chức Hội.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục nhân rộng những mô hình điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ học hỏi từ đó làm thay đổi tư duy, giúp chị em chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình.

Tỉnh ủy cũng sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư thỏa đáng, tạo điều kiện tốt nhất để phụ nữ phát huy vai trò và năng lực của mình trong gia đình và xã hội; tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội tiếp cận những thành quả của khoa học-công nghệ hiện đại để chủ động áp dụng vào thực tiễn, từng bước nâng cao tri thức và chất lượng cuộc sống, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp đổi mới và phát triển quê hương, đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục