Phong trao thi dua yeu nuoc di vao doi song, thuc day kinh te-xa hoi hinh anh 1Một góc thành phố Mỹ Tho. (Nguồn: tuyengiaotiengiang)

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 8/6, Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị đánh giá và biểu dương phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015-2020), bàn phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 5 năm tới (2020-2025).

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho Nguyễn Thành Công, lãnh đạo thành phố xác định trong 5 năm tới (2020-2025) tiếp tục đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào đời sống, thúc đẩy sự phát triển toàn diện về kinh tế-xã hội của địa phương, xứng đáng với truyền thống cách mạng hào hùng ở đô thị 341 năm tuổi, xưa nhất Nam Kỳ lục tỉnh ngày trước và hiện là đầu tàu phát triển của tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, đạt tốc độ tăng giá trị tăng thêm bình quân 8,5-9,5%/năm; tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương khoảng 5.290 tỷ đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,76%...

Thành phố Mỹ Tho phát huy sức mạnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, khai thác mọi tiềm năng và lợi thế địa phương; ưu tiên huy động các nguồn lực cho phát triển đồng bộ các ngành kinh tế, chú trọng thương mại, dịch vụ, du lịch; hướng tới phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Địa phương kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với đảm bảo và giữ vững, ổn định quốc phòng và an ninh trật tự; tăng cường xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu thi đua giai đoạn 2020-2025.

[Giải cơn khát cho hơn 15.000ha cây ăn quả đặc sản tại Tiền Giang]

Trong 5 năm tới, địa phương chú trọng tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa IX), Thông tri số 11-TT/TU ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và các đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị qua từng năm.

Nội dung thi đua được đổi mới cho phù hợp nhằm tạo phong trào thi đua ở mọi mặt trong đời sống chính trị, xã hội với sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua để mọi người cùng làm theo, tạo sức lan tỏa và động lực để thành phố Mỹ Tho phát triển một cách toàn diện.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho Nguyễn Thành Công cho biết trong 5 năm qua, thành phố Mỹ Tho đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên từng lĩnh vực cụ thể, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp cho sự phát triển, đi lên giàu đẹp và xứng tầm đô thị trung tâm, đầu tàu của tỉnh của thành phố Mỹ Tho hôm nay.

Thành phố Mỹ Tho đã vinh dự được Chủ tịch nước đã tặng thưởng 8 Huân chương Lao động các hạng, Thủ tướng Chính phủ tặng 12 Bằng khen, 2 Cờ thi đua.

Các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang và Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho cũng tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020./.

Minh Trí (TTXVN/Vietnam+)