[Photo] 35 năm ngày anh hùng Phạm Tuân bay vào vũ trụ

Cách đây 35 năm, ngày 23/7/1980, nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân của Việt Nam và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Vichtor Vaxilievich Gorbatko đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ.
(TTXVN/Vietnam+)