[Photo] Bình Thuận: Huyện đảo Phú Quý sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đến nay, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự ở 7 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân huyện và 20 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân xã.
(TTXVN/Vietnam+)