[Photo] Bộ đội Không quân Việt Nam phát huy truyền thống anh hùng

Trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, 65 năm qua, Bộ đội Không quân đã lập nhiều chiến công xuất sắc, không ngừng lớn mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.
(TTXVN/Vietnam+)