[Photo] Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người Bác kính yêu vô cùng của thiếu nhi

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng "trẻ em không chỉ “như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan” mà còn là người chủ tương lai của đất nước.
(TTXVN/Vietnam+)