[Photo] Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX

Nhiệm kỳ 2020-2025, Nam Định đặt mục tiêu huy động mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống người dân.
(TTXVN/Vietnam+)