[Photo] Đắk Lắk: Lực lượng vũ trang bầu cử sớm tại 14 khu vực

Sáng 22/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Khai mạc bầu cử sớm trong lực lượng vũ trang tại 14 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Ea Súp, Buôn Đôn và thành phố Buôn Ma Thuột.
[Photo] Đắk Lắk: Lực lượng vũ trang bầu cử sớm tại 14 khu vực ảnh 1Khu vực bỏ phiếu số 8, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột tại Tiểu đoàn 303/e584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk làm thủ tục kiểm tra hòm phiếu trước khi bầu cử. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Đắk Lắk: Lực lượng vũ trang bầu cử sớm tại 14 khu vực ảnh 2Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Huấn luyện và Cơ động 19 Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhận phiểu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 13 xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. (Ảnh: Anh DũngTTXVN)
[Photo] Đắk Lắk: Lực lượng vũ trang bầu cử sớm tại 14 khu vực ảnh 3Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 13, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
[Photo] Đắk Lắk: Lực lượng vũ trang bầu cử sớm tại 14 khu vực ảnh 4Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 13, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
[Photo] Đắk Lắk: Lực lượng vũ trang bầu cử sớm tại 14 khu vực ảnh 5Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Huấn luyện và Cơ động 19 Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 13 xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)
[Photo] Đắk Lắk: Lực lượng vũ trang bầu cử sớm tại 14 khu vực ảnh 6Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 13, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
[Photo] Đắk Lắk: Lực lượng vũ trang bầu cử sớm tại 14 khu vực ảnh 7Kiểm tra y tế cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Huấn luyện và Cơ động 19 Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tại khu vực bỏ phiếu số 13 xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)
[Photo] Đắk Lắk: Lực lượng vũ trang bầu cử sớm tại 14 khu vực ảnh 8Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 303/e584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 8, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Đắk Lắk: Lực lượng vũ trang bầu cử sớm tại 14 khu vực ảnh 9Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 303/e584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 8, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Đắk Lắk: Lực lượng vũ trang bầu cử sớm tại 14 khu vực ảnh 10Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 303/e584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 8, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Đắk Lắk: Lực lượng vũ trang bầu cử sớm tại 14 khu vực ảnh 11Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 303/e584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 8, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Đắk Lắk: Lực lượng vũ trang bầu cử sớm tại 14 khu vực ảnh 12Kiểm tra y tế cử tri chiến sỹ tại Tiểu đoàn 303/e584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu sớm tại khu vực bỏ phiếu số 8, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Đắk Lắk: Lực lượng vũ trang bầu cử sớm tại 14 khu vực ảnh 13Khu vực bỏ phiếu số 8, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột tại Tiểu đoàn 303/e584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk làm thủ tục niêm phòng hòm phiếu trước khi bầu cử. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
[Photo] Đắk Lắk: Lực lượng vũ trang bầu cử sớm tại 14 khu vực ảnh 14Cán bộ, chiến sỹ nhận phiếu bầu tại Tiểu đoàn 303/e584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, khu vực bỏ phiếu số 8, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục