[Photo] Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi

Đảng đã lãnh đạo nhân dân lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp giành thắng lợi mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu."
(TTXVN/Vietnam+)