[Photo] Đoàn đại biểu các tỉnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Các đại biểu của các tỉnh đã đến viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).
[Photo] Đoàn đại biểu các tỉnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 1Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Đoàn đại biểu các tỉnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 2Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Đoàn đại biểu các tỉnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 3Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Đoàn đại biểu các tỉnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 4Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, do đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Đoàn đại biểu các tỉnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 5Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Đoàn đại biểu các tỉnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 6Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Đoàn đại biểu các tỉnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 7Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Dương Giang/ TTXVN)
[Photo] Đoàn đại biểu các tỉnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 8Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Đoàn đại biểu các tỉnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 9Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Đoàn đại biểu các tỉnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 10Đoàn Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Đoàn đại biểu các tỉnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 11Đoàn Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Đoàn đại biểu các tỉnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 12Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Đoàn đại biểu các tỉnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 13Đoàn tỉnh Thái Nguyên viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Đoàn đại biểu các tỉnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 14Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Đoàn đại biểu các tỉnh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ảnh 15Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)

Tin cùng chuyên mục