[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ

Sáng 6/9, tất cả 39 chốt kiểm soát người ra vào Vùng 1 (Vùng đỏ) tại Hà Nội đã đi vào hoạt động, trên tinh thần nhắc nhở người dân, chưa tiến hành xử phạt với những người chưa có giấy đi đường mới.
Minh Sơn (Vietnam+)