[Photo] Hiện trạng dòng sông Tô Lịch trước khi được thay da đổi thịt

Thành phố Hà Nội vừa giao các sở ban ngành nghiên cứu xây dựng hơn 10km cống ngầm ở dọc sông Tô Lịch với mục tiêu hồi sinh dòng sông "chết" vì nước thải ô nhiễm.
Hào Nguyễn (Vietnam+)