[Photo] Kiem soat phong chong dich chat che tai Benh vien Huu Nghi hinh anh 1Đo thân nhiệt của mọi người dân khi bước vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Kiem soat phong chong dich chat che tai Benh vien Huu Nghi hinh anh 2Người dân xếp hàng làm các thủ tục về kiểm soát nhiễm khuẩn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Kiem soat phong chong dich chat che tai Benh vien Huu Nghi hinh anh 3Người bệnh đến khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Kiem soat phong chong dich chat che tai Benh vien Huu Nghi hinh anh 4(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Kiem soat phong chong dich chat che tai Benh vien Huu Nghi hinh anh 5Máy tự động xịt dung dịch khử khuẩn tay. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Kiem soat phong chong dich chat che tai Benh vien Huu Nghi hinh anh 6Chốt trực trước khi vào bệnh viện được bố trí người trực 24/24 giờ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Kiem soat phong chong dich chat che tai Benh vien Huu Nghi hinh anh 7Người dân khử khuẩn tay. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Kiem soat phong chong dich chat che tai Benh vien Huu Nghi hinh anh 8Đo thân nhiệt người dân khi vào bệnh viện. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Kiem soat phong chong dich chat che tai Benh vien Huu Nghi hinh anh 9Lực lượng y tế giám sát chặt chẽ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Kiem soat phong chong dich chat che tai Benh vien Huu Nghi hinh anh 10Người dân tuân thủ các quy định về phòng chống dịch khi vào bệnh viện. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Kiem soat phong chong dich chat che tai Benh vien Huu Nghi hinh anh 11Đo thân nhiệt đối với mọi đối tượng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thùy Giang (Vietnam+)