[Photo] Lễ ký hợp tác giữa TTXVN và PRD về thông tin đối ngoại

Tại cuộc họp ngày 2/12 tại Bangkok, TTXVN và PRD thống nhất khẳng định tính hiệu quả của các hoạt động hợp tác, bao trùm nhiều lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại.
(TTXVN/Vietnam+)