[Photo] Những dấu ấn trong năm 2015 của Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius

Thân thiện, cởi mở và nỗ lực đóng góp cho sự hợp tác hai nước, Đại sứ Ted Osius để lại nhiều dấu ấn trong các hoạt động xã hội trong dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ.
Minh Sơn - Sơn Bách (Vietnam+)