[Photo] Những hình ảnh ấn tượng, xúc động trong Ngày bầu cử

Cử tri cao tuổi được giúp đỡ khi đi bầu cử tại điểm bầu cử, các cử tri bỏ phiếu tại bệnh viện, cử tri đồng bào dân tộc thiểu số đi bầu cử... là những hình ảnh ấn tượng, gây xúc động trong Ngày bầu cử.
(TTXVN/Vietnam+)