[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên

Nhà sưu tập Tạ Thu Phong đã sưu tầm và gìn giữ được hàng ngàn trang sách, báo cũ. Trong đó, đặc biệt có những trang báo ghi lại mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Triều Tiên và Việt Nam...
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 1Nhà sưu tập Tạ Thu Phong đã sưu tầm và gìn giữ được hàng ngàn trang sách, báo cũ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 2Trong đó, đặc biệt có những trang báo ghi lại mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Triều Tiên và Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 3Được sự đồng ý của tác giả, Báo điện tử VietnamPlus xin gửi tới độc giả những hình ảnh hiếm có này. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 4Đây là một trong những bài viết được đăng tải trên báo Nhân Dân qua nhiều thời kỳ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 5Nhân dịp chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un theo lời mời của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Báo điện tử VietnamPlus xin giới thiệu tới đọc giả những tư liệu quý này. (Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 6(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 7(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 8(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 9(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 10(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 11(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 12(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 13(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 14(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 15(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 16(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 17(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 18(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 19(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 20(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 21(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 22(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 23(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 24(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 25(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 26(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 27(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 28(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 29(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 30(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 31(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 32(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 33(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 34(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 35(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 36(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 37(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 38(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 39(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 40(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 41(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 42(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 43(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 44(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 45(Ảnh: PV/Vietnam+)
[Photo] Những hình ảnh hiếm có về quan hệ Việt Nam-Triều Tiên ảnh 46(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục