[Photo] Ô nhiễm chất thải nhựa, túi nilon trở thành vấn nạn quốc gia

Tại Việt Nam, có khoảng 8-12% tổng lượng chất thải rắn thải ra mỗi ngày là chất thải nhựa, túi nilon gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí nghiêm trọng, trở thành vấn nạn quốc gia.
Hùng Võ (Vietnam+)