[Photo] Phiên họp thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng và phát động phong trào thi đua đặc biệt Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch.
(TTXVN/Vietnam+)