[Photo] Thủy điện Rào Trăng 3: Quyết tâm vượt khó tìm kiếm nạn nhân

Từ sáng sớm 20/11, tranh thủ thời tiết nắng ráo, các lực lượng cứu hộ tập trung hoàn chỉnh việc nắn dòng chảy và bắt đầu phân thủy.

Từ sáng sớm 20/11, tranh thủ thời tiết nắng ráo, các lực lượng cứu hộ tập trung hoàn chỉnh việc nắn dòng chảy và bắt đầu phân thủy.

Lực lượng quân đội tập kết toàn bộ rọ đá, thu gom đá xuống hiện trường gần khu vực đắp đê quai để bắt đầu đắp đập nắn dòng vào ngày 21/11.

[Photo] Thủy điện Rào Trăng 3: Quyết tâm vượt khó tìm kiếm nạn nhân ảnh 1Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm các nạn nhân trước khi phân hủy. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Thủy điện Rào Trăng 3: Quyết tâm vượt khó tìm kiếm nạn nhân ảnh 2Các lực lượng đào nắn dòng chảy mới. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Thủy điện Rào Trăng 3: Quyết tâm vượt khó tìm kiếm nạn nhân ảnh 3Các lực lượng đào nắn dòng chảy mới. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Thủy điện Rào Trăng 3: Quyết tâm vượt khó tìm kiếm nạn nhân ảnh 4Các lực lượng đào nắn dòng chảy mới. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Thủy điện Rào Trăng 3: Quyết tâm vượt khó tìm kiếm nạn nhân ảnh 5Các lực lượng đào nắn dòng chảy mới. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Thủy điện Rào Trăng 3: Quyết tâm vượt khó tìm kiếm nạn nhân ảnh 6Các lực lượng đào nắn dòng chảy mới. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Thủy điện Rào Trăng 3: Quyết tâm vượt khó tìm kiếm nạn nhân ảnh 7Lực lượng quân đội vận chuyển rọ đá để tổ chức nắn dòng suối Rào Trăng. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Thủy điện Rào Trăng 3: Quyết tâm vượt khó tìm kiếm nạn nhân ảnh 8Lực lượng quân đội vận chuyển rọ đá để tổ chức nắn dòng suối Rào Trăng. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Thủy điện Rào Trăng 3: Quyết tâm vượt khó tìm kiếm nạn nhân ảnh 9Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm các nạn nhân trước khi phân thủy. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Thủy điện Rào Trăng 3: Quyết tâm vượt khó tìm kiếm nạn nhân ảnh 10Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm các nạn nhân trước khi phân thủy. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Thủy điện Rào Trăng 3: Quyết tâm vượt khó tìm kiếm nạn nhân ảnh 11Các lực lượng đào nắn dòng chảy mới. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Thủy điện Rào Trăng 3: Quyết tâm vượt khó tìm kiếm nạn nhân ảnh 12Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm các nạn nhân trước khi phân thủy. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Thủy điện Rào Trăng 3: Quyết tâm vượt khó tìm kiếm nạn nhân ảnh 13Khối lượng công việc tìm kiếm các nạn nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3 rất lớn. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục