[Photo] Toàn cảnh Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 13

Các tác phẩm được vinh danh là những tác phẩm tiêu biểu về nội dung và hình thức, có tính định hướng dư luận xã hội, có hiệu quả tác động xã hội tốt.
Minh Hiếu-Nguyễn Hoàng (Vietnam+)