[Photo] Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước

Khi thời cơ chiến lược xuất hiện, quân đội tiến công thần tốc, thực hiện trận quyết chiến chiến lược trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.