Vệt lún dài 32m, rộng 2m, sâu 1,5m làm mất đi 1/3 nền đường. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Vị trí sụt lún này nằm trong gói thầu đoạn đường dài 8 km, với tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Đoạn đường mới được Bộ Giao thông Vận tải bàn giao cho địa phương quản lý đầu tháng 4/2016. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
(Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý đường bộ II Yên Bái cắm biển cảnh báo và thực hiện công tác khắc phục bước đầu. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)