[Photo] Xét xử vụ án tại BIDV: Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo

Chiều 2/11, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đọc bản tuyên án 12 bị cáo trong đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
[Photo] Xét xử vụ án tại BIDV: Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo ảnh 1Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử vụ án tại BIDV: Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo ảnh 2Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử vụ án tại BIDV: Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo ảnh 3Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tại buổi tuyên án các bị cáo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử vụ án tại BIDV: Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo ảnh 4Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử vụ án tại BIDV: Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo ảnh 5Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử vụ án tại BIDV: Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo ảnh 6Đại diện luật sư bào chữa cho các bị cáo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử vụ án tại BIDV: Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo ảnh 7Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử vụ án tại BIDV: Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo ảnh 8Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử vụ án tại BIDV: Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo ảnh 9Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử vụ án tại BIDV: Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo ảnh 10Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử vụ án tại BIDV: Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo ảnh 11Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử vụ án tại BIDV: Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo ảnh 12Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử vụ án tại BIDV: Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo ảnh 13Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử vụ án tại BIDV: Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo ảnh 14Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
[Photo] Xét xử vụ án tại BIDV: Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo ảnh 15Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử đọc bản tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục