Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), ngày 16/11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Bắc Sơn, Bắc Bình, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh để tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân cần tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững; thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; chú trọng bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, trong năm 2021 và những năm đầu của giai đoạn 2021-2025, tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép,” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn; thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với cấp ủy Đảng, cần đặc biệt quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

[Vĩnh Phúc tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm công nghiệp nông thôn]

Chính quyền các cấp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các chính sách, kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động có hiệu quả ở cộng đồng dân cư để phát huy sức mạnh nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đề nghị nhân dân thôn Bắc Sơn và các địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đoàn kết, phát huy nội lực, hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Thôn Bắc Sơn tuy có đông đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung đời sống người dân ở mức khá. Đến nay, thôn chỉ còn 6 hộ nghèo, chiếm 2,1%. Trong thôn đã xuất hiện nhiều hộ làm kinh tế giỏi trong sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh dịch vụ, cho thu nhập từ 300-500 triệu/năm.

Những năm gần đây, kinh tế của thôn Bắc Sơn cũng như xã Bắc Bình tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 57,5 triệu đồng, cao hơn bình quân chung của huyện Lập Thạch (50 triệu đồng). Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang.

Giai đoạn 2015-2020, xã đã đầu tư 436,9 tỷ cho xây dựng nông thôn mới. Hiện xã đã xây dựng, đăng ký lộ trình thực hiện kế hoạch xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu…/.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN/Vietnam+)