Liên quan đến Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác cán bộ tại tỉnh Quảng Nam thời gian qua, ngày 12/3, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định thu hồi, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ đối với ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Ngày 9/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã ký quyết định số 854/QĐ/UBND về việc thu hồi, hủy bỏ các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về công tác cán bộ đối với ông Lê Phước Hoài Bảo gồm Quyết định số 649/QĐ/UBND ngày 26/2/2014 về việc điều động, luân chuyển ông Lê Phước Hoài Bảo - Trưởng Phòng Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình (Quảng Nam); Quyết định số 829/QĐ/UBND ngày 17/3/2014 về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Hoài Bảo giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011/2016; Quyết định số 1125/QĐ/UBND ngày 2/4/2015 về việc điều động ông Lê Phước Hoài Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thăng Bình đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam; Quyết định số 3376/QĐ/UBND ngày 21/9/2015 về việc bổ nhiệm ông Bảo giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam.

[Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam]


Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định về việc thôi tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, tổ chức tư vấn, giúp việc đối với ông Lê Phước Hoài Bảo. Theo đó, ông Bảo sẽ thôi đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, tổ chức tư vấn, giúp việc do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam lập.

Như thông tin đã đưa, trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Lê Phước Hoài Bảo không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; có ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của đảng, bỏ sinh hoạt đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sỹ tại nước ngoài.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo./.