Ngày 20/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 cán bộ vi phạm trong quản lý đất đai và dự án xây dựng.

Cụ thể, Ban Thường vụ xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Tạ Hữu Dũng, Thành ủy viên, cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố Hạ Long.

Trong thời gian từ tháng 5/2019 đến tháng 3/2020 với cương vị Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng La, ông Tạ Hữu Dũng đã chỉ đạo thực hiện trái quy định trong đầu tư xây dựng 6 công trình trên địa bàn xã Quảng La, gây thất thoát, phải thu hồi về ngân sách nhà nước.

[Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản]

Đối với Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Phạm Ngọc Vinh, trong thời gian từ ngày 3/11/2017 đến 11/5/2018, với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả, đã ký 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Quang Hanh không đúng quy định, dẫn đến làm tăng số tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Sau khi phân tích nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và việc đã khắc phục hậu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận và quyết định thi hành kỷ luật ông Tạ Hữu Dũng bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; Thi hành kỷ luật ông Phạm Ngọc Vinh bằng hình thức khiển trách./.

Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)