Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý với đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức thí điểm thi tuyển công chức cấp xã theo hình thức thi tập trung ở cấp tỉnh.

Theo quy định của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn, việc tuyển công chức cấp xã do Ủy ban Nhân dân cấp huyện tổ chức.

Tuy nhiên, số lượng cần tuyển hàng năm của từng huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh không nhiều (khoảng 10 người/năm). Do vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản đề nghị Thủ tướng được tổ chức thi tuyển công chức cấp xã theo hình thức tập trung ở cấp tỉnh, bảo đảm tiết kiệm, phù hợp với thực tiễn.

Xét đề nghị của tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng đã đồng ý với đề nghị của tỉnh về việc tổ chức thí điểm thi tuyển công chức cấp xã theo hình thức thi tập trung ở cấp tỉnh. Thủ tướng lưu ý, việc tổ chức thi tuyển cần bảo đảm trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong việc quản lý công chức cấp xã.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng có đề nghị tương tự về việc tuyển dụng công chức cấp xã và đã được Thủ tướng cho phép thí điểm./.