Quang Ninh trien khai 9 du an de xay dung thanh pho thong minh hinh anh 1Một góc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long cho biết tỉnh này sẽ tập trung tối đa để triển khai 9 dự án thành phần thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020, dự kiến hoàn thành trong năm 2018, 2019.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án khẩn trương hoàn thiện trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đối với những dự án cơ bản hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 30/6 để phân khai vốn thực hiện ngay trong năm 2018. Các dự án còn lại được thẩm định và phê duyệt trước ngày 30/7.

[Học hỏi mô hình chính quyền đô thị, thành phố thông minh của Canada]

Hiện 4 dự án gồm: Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, điều phối vận tải hành khách du lịch thông minh bằng tàu, thuyền và tăng cường an toàn, an ninh du lịch trên vịnh Hạ Long; Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả hoạt động ngành Du lịch Quảng Ninh; Xây dựng hệ thống chiếu sáng thông minh trên địa bàn thành phố Hạ Long và dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị được giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long thực hiện.

Những dự án còn lại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án. Sau khi được phê duyệt sẽ chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư về Ban Quản lý đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục thực hiện, quản lý.

Để xây dựng đề án thành phố thông minh, ngoài đơn vị tư vấn của Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh đã thuê các đơn vị tư vấn đến từ Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Tây Ban Nha, Australia. Việc xây dựng thành phố thông minh với mục tiêu lấy người dân và du khách làm trung tâm, vừa là người hưởng thụ vừa là người đóng góp xây dựng, phát triển du lịch.

Nguồn vốn đầu tư các dự án thành phần đề án xây dựng thành phố thông minh, ngoài ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố Hạ Long phải có sự tham gia của doanh nghiệp, người dân để đảm bảo tinh thần trách nhiệm, thành công, hiệu quả./.
Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)